Network Solutions

Speed_ е създадена през 2000г.
Партньор и доставчик на водещи интернет и телекомуникационни компании.
Подизпълнител в инфраструкторни проекти на територията на Област Пловдив.
Доставчик и консултант за техника на фирми, успешно реализирали Европийски проекти.

Network Solutions

Speed_ е създадена през 2000г.
Партньор и доставчик на водещи интернет и телекомуникационни компании.
Подизпълнител в инфраструкторни проекти на територията на Област Пловдив.
Доставчик и консултант за техника на фирми, успешно реализирали Европийски проекти.

Слаботокови инфраструктури

 • Проектиране и изграждане на подземна и надземна кабелна мрежа
 • Проектиране и изграждане на структурни мрежи за пренос на данни
 • Доставка,монтаж и сплайсване на оптични кабели и устройства за тях
 • Измерване, ремонт и подръжка на мрежи за данни

Телеком мрежи и оборудване

 • Продажба и монтаж на техника
 • Изграждане и поддръжка на технически центрове
 • Инсталиране и настройка на комуникационна техника
 • Монтаж и настройка на телефонни централи
 • Продажба и настройка на IP централи и VOIP устройства

Софтуер и Поддръжка

 • Уеб дизайн
 • Девелопмънт системи за работни процеси
 • Дизайн и консултация релативни база данни
 • Поддръжка по договор с крайни клиенти
 • Консултации за внедряване на облачни услуги от сертифициран Amazon Web Services Solutions Architect

Дългогодишен Опит

18 годишна история в администрирането на компютърна техника и мрежи за данни. Качеството на нашите услуги е гарантирано от дългогодишния ни опит в сферата на информационните технологии и телекомуникациите. Нашите решения са базирани на най-новите технологии и на доказани продукти от водещите световни лидери.

Гъвкавост

Съобразно динамичното развитие на информационните технологии и телекомуникации ние създадохме екип от млади и квалифицирани специалисти които да предлагат услуги и решения в зависимост от конкретните изисквания на клиента.

Бърза Реакция

Промените в света на информационните технологии са неизбежни. Ние гарантираме незабавно и ефективно решение за вашия бизнес, следвайки иновативни средства за управление и усъвършенствана практика.

Нашите клиенти

Водещи компании в различни развиващи се бизнес сфери.