Network Solutions

Speed_ е създадена през 2001г. Ние сме партньор и доставчик на водещи интернет и телекомуникационни компании.

Network Solutions

Speed_ е създадена през 2001г. Ние смепартньор и доставчик на водещи интернет и телекомуникационни компании.

Слаботокови инфраструктури

 • Проектиране на структурни мрежи за пренос на данни
 • Структурно окабеляване
 • Терминиране на медни кабели
 • Сплайсване на оптични влакна
 • Монтаж и настройка на телефонни централи
 • Продажба и настройка на IP централи и VOIP устройства
 • Монтаж на системи за видео наблюдение

Телеком мрежи и оборудване

 • Продажба и монтаж на техника
 • Изграждане и поддръжка на технически центрове

Хардуер и софтуер

 • Уеб дизайн
 • Инсталиране на оборудване
 • Настройка на комуникационна техника
 • Поддръжка по договор с крайни клиенти

Дългогодишен Опит

Качеството на нашите услуги е гарантирано от дългогодишния ни опит в сферата на информационните технологии и телекомуникациите. Нашите решения са базирани на най-новите технологии и на доказани продукти от водещите световни лидери.

Гъвкавост

Съобразно динамичното развитие на информационните технологии и телекомуникации ние създадохме екип от млади и квалифицирани специалисти които да предлагат услуги и решения в зависимост от конкретните изисквания на клиента.

Бърза Реакция

Промените в света на информационните технологии са неизбежни. Ние гарантираме незабавно и ефективно решение за вашия бизнес, следвайки иновативни средства за управление и усъвършенствана практика.

Нашите клиенти

Водещи компании в различни развиващи се бизнес сфери.